Ett hälsosammare liv

Det är väl något som vi alla önskar oss – ett hälsosammare liv. Ingen vill bli sjuk men ibland så kan vi inte gör något åt detta utan sjukdomen kommer som ett brev på posten. Så klart så kan vi genom att leva mer hälsosamt hålla vissa sjukdomar borta.

Det kan vara bra att ta reda på en del sjukdomar som kan drabba oss så vi vet hur pass allvarliga eller inte vissa är.  Självklart så ska man söka vård om man upplever något som inte stämmer. YouTube är inte alltid vägen att gå när det kommer till vård. Att självdiagnostisera är inte alltid enkelt och ibland så behöver vi experthjälp för att få adekvat vård för det som uppkommit. Om man tror att man exempelvis fått struma och problem med förstorad sköldkörtel så kan man med relativt enkla medel se till så att öka intaget av salt under en perioden. Brist på jod är oftast problemet med struman.

I många fall så kan det vara brist på vitaminer och mineraler som ställer till det för oss. Vi kan under vissa perioder inte äter så hälsosamt som vi skulle behöva. Då kan kosttillskott av olika saker vara något som vi behöver. Lyssna på din kropp och prata med din läkare om du är orolig över något.