Träning i skadeförebyggande syfte

Löpning

Om man sysslar med idrott på elitnivå är det väldigt vanligt att man drar på sig skador av olika slag. För att undvika detta utför därför många elitidrottare träning av en typ som ska hjälpa till att förhindra de skador man kan ådra sig, så kallad skadeförebyggande träning. Den vanligaste formen av sådan här träning…
Read more