Ät mer ekologiskt

Att äta mer ekologiskt odlad mat är inte bara bra för naturen, det är även bra för dig själv och din egen hälsa.

Fler och fler människor upptäcker dagligen fördelarna med att välja ekologiskt odlad mat istället för andra mindre hälsosamma alternativ. Ekologisk mat innehåller exempelvis inte kemiska bekämpningsmedel som både är ohälsosamt för oss människor, men också hela det naturliga ekosystemet. Konserveringsmedel är även det något som man undviker och maten är heller inte genmanipulerad på något vis. Det handlar helt enkelt om så naturlig mat som möjligt, något som med allra högsta sannolikhet är betydligt bättre för oss människor och dessutom så smakar även maten bättre.

Välj själv från fall till fall

Att välja att äta ekologiskt mat i större utsträckning än innan betyder inte per automatik att man enbart måste äta mat av denna sort. Det går självfallet bra att konsumera mat som inte hör till denna kategori och njuta av den likaså, men det är fortfarande ett faktum som kvarstår att både planeten i stort, samt du själv, mår betydligt bättre av att du väljer ekologisk mat i de fall då du har en möjlighet till detta.

Bra för framtiden

Idag vet vi heller inte exakt hur alla de bekämpningsmedel som flitigt används inom en stor del av världens jordbruk i slutändan kommer att påverka oss, även om vi vet att de gör det. Vi vet inte exakt hur vattnet, växter och djur på sikt kan bli drabbade, och inte heller exakt hur det kommer att påverka oss människor på längre sikt. Av dessa anledningar tar alltför få denna typ av frågor på allvar, något som kan lida till ett bittert uppvaknande längre fram i tiden.

Mår bättre

Många utav de som helt eller delvis övergått till ekologisk mat upplever själva att de mår bättre utav detta. Som allt annat så kan det självfallet till viss del bero på placeboeffekten, men man kan nästan med säkerhet säga att det till största del beror på den naturliga kvalitén.

Nyfiken på de faktiska fördelarna med att äta ekologiskt?

  • Bönder som driver ekologiska jordbruk använder sig aldrig av syntetiska kemiska bekämpningsmedel, vilket givetvis är bra för djuren men också för oss människor. Det finns anledning att tro att bekämpningsmedlen som rinner från åkrarna ut i våra vatten kan påverka djuren negativt på flera fysiska områden, som exempelvis nedsatt fruktsamhet.
  • Bekämpningsmedlen används för att få bort ogräs och insekter bland annat och även om det är hela poängen så ska man veta att det finns en risk att man rubbar ett existerande ekosystem, vilket givetvis påverkar naturens balans på sikt.
  • Ekologiska och krav anslutna bönder tar stor hänsyn till djuren i sitt dagliga arbete tillsammans med dom. Djurens naturliga behov tillgodoses alltså på ett omsorgsfullt och ansvarsfullt sätt.
  • Du som konsument kan påverka de krav märkta böndernas arbete genom att köpa deras KRAV märkta produkter. På det viset stöttar du ett jordbruk som använder sig djurgödsel och växtrester i stället för snabbverkande konstgödsel.
  • Det är förståeligt att människor främst väljer ekologiska och kravmärkta produkter av hälsoskäl, och det kanske är av intresse att veta den ekologiska och kravmärkta maten faktiskt är naturligt hälsosam eftersom att den har producerats på sina egna villkor. Ekologiska kor äter mycket klöver och gräs och det har genererat i att den nyttiga Omega 3 fettsyran har ökat i både kött och mjölk.

Det finns så klart en uppsjö av skäl till att välja ekologisk och kravmärkt mat och ett skäl som är gott nog är att vi får i oss hälsosam mat som är rättvist producerat, hela vägen från jord till bord.